“เมืองกื้ด” รวมของดีแหล่งรวมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงผจญภัย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 หมู่บ้านท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ของ “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” ได้จัดให้ “บ้านเมืองกื้ด” หมู่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของโครงการ ซึ่ง บ้านเมืองกื้ดนี้เขาเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว” ที่มีของดีมาอ่วดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่หากท่านได้มาเยือนสักครั้งจะต้อง “ตกหลุมรัก”!!!

“บ้านเมืองกื้ด” เป็นชุมชนคนล้านนาที่เป็นเมืองหน้าด่านที่มีอายุหลายร้อยปี โดย “ตำบลกื้ดช้าง” มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาในแนวเหนือ-ใต้ มีภูเขาสลับซับซ้อน มีสันดอยที่ใช้แบ่งแนวเขตระหว่างหมู่บ้านและตำบล พื้นที่ร้อยละ 80 เป็นป่าไม้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง และอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง กายภาพที่โดดเด่นมี “แม่น้ำแตง” ที่สวยงามไหลผ่านกลางตำบล เป็นระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร โดยแม่น้ำแตงไหลผ่านบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 เชื่อมไปยังบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 มีลักษณะทางกายภาพที่สำคัญ คือ “กื้ด” มีความสวยงามของหินผา และระบบนิเวศริมน้ำที่หลากหลาย ทั้งน้ำวน น้ำดั้น หาดหิน หาดทราย ยาวเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะภูมิประเทศบริเวณ “กื้ด” พบว่าเป็นรูปแบบทางน้ำอายุอ่อน มีเขาสูงชันทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่แตง พบก้อนหินขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก

ด้วยลักษณะทางกายภาพเช่นนี้เองที่ทำให้ “บ้านเมืองกื้ด” เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาท่องเที่ยวในแบบ “ผจญภัย” โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหลักๆของที่นี่ ได้แก่ ล่องแก่ง นั่งช้างชมป่า เลี้ยงช้าง เดินป่า และขับรถ ATV ตะลุยป่า เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยข้างต้นนี้ ภายในบ้านเมืองกื้ดก็มีผู้ประกอบการหลายเจ้าให้เลือกใช้บริการ แต่ละเจ้าก็ล้วนมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สนุกและตื่นเต้น พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างดี ด้วยทีมงานคุณภาพและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอันครบถ้วนไว้บริการ

นอกจากการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่โดดเด่นแล้ว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของที่นี่ก็ไม่เบา นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกท่านสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ไปกับ “กลุ่มแม่บ้าน” ที่รวมตัวกันมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ทุกท่านด้วยการนวด แช่เท้าในน้ำสมุนไพร และย่างแคร่

การ “ย่างแคร่” หรือการอบสมุนไพรนี้ จะเป็นการอาศัยแคร่ไม้ไผ่มาช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย โดยจะนำสมุนไพรหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น ใบพลับพลึง ใบหนาด ใบส้มป่อย และอีกหลากหลายมาปูไว้บนแคร่ และสุมเตาเอาไว้ใต้แคร่ เพื่อให้ความร้อนผ่านสมุนไพรต่างๆมาสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่นอนอยู่บนแคร่

สนใจมาเยือน “บ้านเมืองกื้ด”  หมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้รอทุกท่านมาเยือน พร้อมต้อนรับด้วยไมตรีจิตและกิจกรรมท่องเที่ยวอันหลากหลาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.กื้ดช้าง โทรศัพท์ 053-104022 ในเวลาทำการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น