ทัพทุเรียนและผลไม้แดนใต้ขึ้นเหนือ เปิดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ จัด “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 2563” ขึ้น โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคง ในรูปแบบของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ได้แก่ การขับเคลื่อนตามนโยบายตลาดนำ การผลิตโดยการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาตลาดต่างประเทศใหม่ เพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ จัดทำข้อตกลงร่วมกับห้างค้าปลีก ขนาดใหญ่ในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังเช่นการจัดงานในวันนี้”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ กำหนดจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’63” ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรและสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ได้นำผลไม้คุณภาพดี รสชาติอร่อย อาทิเช่น สับปะรดภูเก็ต ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา สละพัทลุง ทุเรียนทะเลหอยกระบี่ มะม่วงเบาสงขลา เงาะโรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำปาดะสตูล มังคุด 100 ปี นครศรีธรรมราช มาร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากผลไม้14 จังหวัดภาคใต้ และทุเรียนคุณภาพจากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ รวม 40 บูธ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายสินค้านาทีทอง อีกด้วย

คนรักผลไม้ไม่ควรพลาด แวะมากันได้ ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น