คณะแพทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ 2017

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge 2017 (CMU-IMC 2017)  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้พัฒนาความกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธภาพอันดีงามกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ  โดยกำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่  24-27 พฤศจิกายน 2560  โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  2560  ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี

​ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ CMU-IMC นี้  ได้ปรับเปลี่ยนหัวข้อการแข่งขันทุกปี และในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันภายใต้หัวข้อโลหิตวิทยาและการถ่ายโลหิต โดยมีทีมเข้าการแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม ทั้งนักศึกษาแพทย์ของไทยและต่างชาติ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย กัมพูชา เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักศึกษาแพทย์ มช. จะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าแสดงออก ฝึกทักษะการบริหารจัดการกับกิจกรรมที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่ดีงามร่วมกัน

 

ทั้งนี้ การเชิญบุคลากรทั้งอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์จากอาเซียนและประเทศจีนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร และศักยภาพทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการทางสาธารณสุข     ในระดับมาตรฐานสากล

เครดิตภาพ:Medicine camera creative club

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น